Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ochrana osobních údajů, soubory cookies a prohlášení o jejich zpracování

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) je Jakub Štefanec, Bohouňovice I. 37, 280 02, Červené Pečky, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Kolín pod IČ: 04059921 (dále jen „Správce“).

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při vyplnění kontaktního formuláře, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Těmi jsou především:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefonní číslo
 • číslo OP a číslo Pasu
 • datum expirace cestovního dokladu
 • bankovní spojení
 • datum narození
 • údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Účel zpracování osobních údajů

Pro plnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, pro splnění právní povinnosti (zejména fakturace a účetnictví), pro vytvoření nabídky v rámci nabízení služeb a dále také pro zasílání Newsletteru na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 ostr. 1 písmene a) GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných níže. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů

V případě potřeby uplatnit svá práva zašlete žádost na e-mail info@independentlife.cz, a bez zbytečných odkladů bude Váš požadavek vyřízen. Váš požadavek však může Správce odmítnout ze zákonných důvodů dle č. 6 GDPR a to buď v případě, kdy osobní data potřebuje k plnění smlouvy, nebo ho k jejich uchování zavazuje splnění právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. V případě, že dojde ke sjednání smlouvy, je její účastník povinen osobní údaje k její realizaci poskytnout i bez výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jinak nebude smlouva realizována.

Zdroje pro získání osobních údajů

Osobní údaje získává Správce prostřednictvím poptávkového formuláře a e-mailové komunikace z e-mailových adres uvedených na svém webu.

Poptávkový formulář

Odesláním poptávkového formuláře souhlasíte s tím, že vás Správce může kontaktovat, informovat o svých službách a kontaktovat pro vytvoření nabídky služeb. Tento souhlas odesláním formuláře udělujete na období 5 let ode dne odeslání poptávkového

formuláře. V poptávkovém formuláři zpracovává Správce všechny, nebo část z následujících osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Název značky
 • E-mailová adresa
 • Telefonní / mobilní kontakt
 • Informace o vašem projektu

Zpracování souborů cookies

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho

prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například

zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies umožňují Správci propojovat Vaše jednotlivé aktivity po

dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies pomáhají Správci váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte jeho internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v

účinném znění, si vás tímto Správce dovoluje informovat, že jeho internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracovává. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory

cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte

nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies

Tato webová stránka používá cookies třetích stran, které jsou ukládané na jiné doméně.


Jde o tyto služby:

Google Analytics a Google AdWords, služba webové analytiky a reklamy poskytované společností Google Inc. (“Google”). Informace poskytnuté souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Více na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ .
HotJar.com – pro analytické účely.
Seznam.cz – pro retargeting.


Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.